ทัวร์ลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก ราคาถูกเริ่มจากกทม. 5วัน-4คืน

ทัวร์ลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก ราคาถูกเริ่มจากกทม. 5วัน-4คืน

มนต์เสน่ห์แห่งจำปาสัก ลาวใต้

วัดภูจำปาสัก มรดกโลก วัฒนธรรมอันเก่าแก่
ธรรมชาติอันบริสุทธ์ มิตรภาพที่เป็นกันเอง
ความอลังการแห่งสายน้ำตก ท่ามกลางขุนเขา

ชมปราสาทหินวัดภู มรดกโลกแห่งที่ 2 ของลาว

อิ่มบุญกับการตักบาตรข้าวเหนียว

ชมภาพเรืองแสงของประติมากรรมต้นกัลปพฤกษ์วัดสิรินธรวนาราม

ชมน้ำตกคอนพระเพ็ง "ไนแองการ่าแห่งเอเชีย" ความอลังการแห่งสายน้ำตก

นั่งเรือล่องมหานทีสี่พันดอน ชมน้ำตกหลี่ผี สะพานเก่าฝรั่งเศษ หัวรถจักรไอน้ำ

ชมสายน้ำตกจากภูเทวดา น้ำตกตาดเยืองท่ามกลางไร่ชากาแฟ

น้ำตกคู่แฝดตาดฟาน แห่งเมืองปากซองสวิสเซอร์แลนเมืองลาว

เที่ยวอุทยานบาเจียง ชมน้ำตกตาดผาส้วม หมู่บ้านชนเผ่าจำลอง

เลือกซื้อของฝากแบบซะใจ! ที่ตลาดดาวเรืองและดิวตี้ฟรีช่องเม็ก

เรายังมีบริการเสริมพิเศษ! FREE WIFI ON VAN IN LAOS ให้คุณไม่พลาดข่าวสารและการติดต่อ

กำหนดการเดินทาง

 พิเศษ!!! เมนูปลาจากแม่น้ำโขงสดๆ 
กำหนดการเดินทาง วัน ราคา รถยนต์ โรงแรม
         
         
         

 

โปรแกรม 5วัน 4คืน(ไปรถ- กลับรถ รวมวันเดินทาง)รหัส:LT-BKK-054

วันที่หนึ่ง : กรุงเทพมหานคร - อุบลราชธานี (-/-/-)

16.30 น. คณะพร้อมกันที่บริษัทอุ้มรักทัวร์สาขากทม.(เฉพาะรถบัสช่วงเทศกาลสงกรานต์)(ดูแผนที่คลิ๊กทีมงานอุ้มรัก
  ทัวร์ ให้การต้อนรับเก็บสัมภาระขึ้นรถออกเดินทางจากจุดนัดหมาย มุ่งหน้าสู่ จ.อุบลราชธานี 

18.00น.  

คณะพร้อมกัน ณ ปั้ม ปตท.ถ.วิภาวดีตรงข้ามหอการค้าข้างสโมสรทหารบก ทีมงานอุ้มรักทัวร์ ให้การต้อนรับ
  ออกเดินทางสู่จังหวัดอุบลราชธานีบริการน้ำดื่มบนรถ
วันที่สอง : จ.อุบลราชธานี - จำปาสัก – ปราสาทวัดพู (B/L/D)
05.00 น. คณะเดินทางถึงอ.สิรินธร อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับอากาศที่แสนสดชื่นเข้าชม วัดสิรินธรวราราม (ภูพร้าว) ติดอันดับ  
  1ใน10สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำในปี 2557 นี้ ด้วยความสวยงามของตัวโบสถ์ และวิวทิวทัศน์ในบริเวณวัด มีจุดชมวิวสามารถมองเห็นเขื่อนสิรินธร ทิวเขาและประเทศลาวเพื่อนบ้านอีกด้วย เอกลักษณ์ของวัดที่ถือเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนก็คือภาพเรืองแสงของประติมากรรมต้นกัลปพฤกษ์ ที่ติดอยู่ผนังหลังโบสถ์ ซึ่งจะปรากฎสีเขียวเรืองแสงเมื่อยามค่ำคืนเท่านั้น สร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็น และกลายมาเป็นสถานที่สุดฮิตในปัจจุบันนี้
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (1) ข้าวต้มร้อนๆ กับกาแฟอันหอมกรุ่น อิ่มท้องแล้วออกเดินทางเข้าสู่ ด่านช่องเม็ก
09.00 น. คณะเดินทางถึง ด่านช่องเม็ก ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองท่องเที่ยวไทย-ลาว ออกเดินทางสู่เมืองปากเซ
  ข้ามสู่ประเทศลาวทางสู่เมืองปากเซพาคณะนั่งรถชมเมืองปากเซ ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของลาวภาคใต้
               เข้านมัสการ วัดหลวง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองปากเซ ด้านหลังจะสามารถมองเห็นแม่น้ำเซโดนซึ่งเป็นที่มาของคำว่าปากเซและสามารถมองเห็นสะพานเหล็กเก่าสมัยฝรั่งเศส
12.00 น. เสร็จแล้วพาคณะเข้ารับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านดอหเหมย (2) 
13.00 น. พาคณะเดินทางสู่ ปราสาทหินวัดพู เมืองจำปาสัก ชม ปราสาทหินวัดภู ซึ่งได้ขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลก
  ตั้งอยู่บนเนินเขาพูป่าสัก หรือ พูควย ห่างจากตัวเมืองไป 9 กิโลเมตร เป็นเทวสถานของขอมคล้ายกับเขาพระวิหาร สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 12 สมัยพระเจ้ามเหนทรวรมัน เพื่อใช้เป็นสถานที่บูชาเทพเจ้าและประกอบพิธีทางศาสนาตามลัทธิ พราหมณ์ – ฮินดู ต่อมาลาวได้รับพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศเทวสถานแห่งนี้จึงเปลี่ยนเป็นวัดพุทธ ศาสนานิกายเถรวาท โดยเป็นจุดเริ่มต้นของอาณาจักรขอมโบราณและเป็นปราสาทขอมแห่งแรก ผสมผสานกับศิลปะจามปา ทับหลังแกะสลักแบบนูนสูงสวยงาม ทำเลตั้งอยู่บนยอดเขา ลิงคบรรพต ชาวลาวเรียกว่า ภูเก้า
18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น(3)เข้าที่พัก เมืองปากเซ
วันที่สาม : ปากเซ - ตักบาตรข้าวเหนียว - น้ำตกหลี่ผี - น้ำตกคอนพระเพ็ง (B/L/D)
05.30น.  คณะพร้อมร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีสืบทอดจากแก่นในจิตใจยังคงเป็นมนต์ตรา ที่ใครได้พบเห็นจะตรา
  ตรึงความเลื่อมใสด้วยใจบริสุทธิ์ที่แท้จริงแสงพระอาทิตย์สีทองกระทบจีวรเหลืองอร่าม เปล่งประกาย
07.30น. รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม(4)หลังอาหารออกเดินทางสู่ทางตอนใต้สุดเกือบถึงชายแดนเขมร 
  ถึง น้ำตกคอนพระเพ็ง จุดจอดรถ ให้คณะชม ต้นไม้มณีโครตที่ชาวลาวเชื่อถือกันว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดบนก้อนหินอยู่ใจกลางน้ำตกคอนพระเพ็ง จากนั้นเดินเท้าเลียบแม่น้ำโขงเพื่อไปชมน้ำตกคอนพระเพ็ง เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ สัมผัสสายน้ำที่โยนตัวสู่ความ ต่างระดับเบื้องล่าง กระโจนกระทบ โขดหินหลากหลายความงามจนได้สมญานามว่า “ไนแองการ่าแห่งเอเชีย” ไข่มุกแม่น้ำของ พร้อมเรื่องเล่าและประวัติมากมายเก็บภาพแห่งความประทับใจ
12.00น.  รับประทานอาหารที่ ร้านอาหารจันสมัย (2) แล้วเดินทางต่อ ถึงท่าเรือบ้านนากาสัง นั่งเรือล่องโขงลัดเลาะเกาะ
  แก่งกลางมหานทีสีทันดร มหานครของพญานาค เกาะน้อยใหญ่นับหมื่นเกาะ ทิวทัศน์ริมฝั่งสวยงามจับใจ ขึ้นฝั่งที่เกาะ ดอนเดช ต่อด้วยการนั่งรถห้าแถวไปตามเส้นทางรถไฟเก่าผ่าน เกาะดอนคอน สู่ น้ำตกหลี่ผี หรือน้ำตกสำพะมิตร เป็นสายน้ำที่ไหลมารวมตัวกันพุ่งกระโจนลงตามซอกหิน กว้างกว่า 3 กิโลเมตร ไหลลงสู่ โตเลสาบ ของประเทศเขมร มีเครื่องดักจับปลาของชาวบ้าน ที่เรียกว่า หลี่ ในสมัยสงครามเมื่อชาวบ้านมาทำหลี่ดักปลาไว้พอตอนเช้ามา มาเก็บปลาก็พบเจอแต่ซากศพของทหารฝรั่งเศส จึงเป็นที่มาของคำว่าหลี่ผี มีสิ่งปลูกสร้างฝรั่งเศส รถไฟไอน้ำ พระธาตุ พระยาคูขี้หอม เก็บภาพแห่งความระทึกใจ ออกเดินทางกลับสู่เมืองปากเซ
18.30น. รับประทานอาหารที่ร้านอาหารแพคำฟอง (3) เข้าที่พัก
วันที่สี่ : น้ำตกตาดเยือง -น้ำตกตาดฟาน -อุทยานบาเจียง-ตลาดดาวเรือง-ด่านช่องเม็ก (B/L/-)
06.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหาร (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางขึ้นเหนือ
  สู่เมืองปากซองเมืองที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วย ไร่ชา กาแฟ พืชเศรษฐกิจต่างๆ ถึง อุทยานบาเจียง เจริญสุข เดินชมบรรยากาศหลากหลายความงามของ น้ำตกผาส้วม คำว่า ส้วม ภาษาลาวหมายถึง ห้องนอนที่กั้นไว้สำหรับลูกสาวลูกเขยโดยเฉพาะ ส่วน ตาด แปลว่าลานหินที่เป็นชั้นๆ ชมแท่งหินธรรมชาติ วางตั้งเป็นแนวฝาผนังคล้ายฝีมือของมนุษย์สายน้ำที่ไหลผ่านหินผาขนาดใหญ่ที่ มีลักษณะเป็นแท่งๆ รูปร่างคล้ายห้องหอของคู่บ่าวสาว ดูสวยงามมาก หลากหลายกับความงาม แล้วแวะชม หมู่บ้านชนเผ่าจำลอง ที่จัดสร้างแสดงไว้ ภายในจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของชาวเผ่าให้ชมเป็นจำนวนมาก ที่มีชาวชนเผ่าอาศัยอยู่จริง มีทั้งชาวชนเผ่าลาวลุ่มและลาวสูง สามารถช้อปปิ้งผ้าทอมือจากฝีมือของชาวชนเผ่าเป็นของฝากของคนที่บ้าน เก็บภาพแห่งความประทับใจ ออกเดินทางต่อ ชมน้ำตกตาดเยือง เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของแขวงจำปาสัก สายน้ำสีขาวที่ไหลอาบมาตามหน้าผากระทบโขดหินแตกเป็นละอองสีขาวจัดกับสีดำ เข้มของโขดหิน สายน้ำจากภูเขาเทวดาใสสะอาด ตกจากหน้าผาสูงชัน ลดหลั่นประดับด้วยกล้วยไม้ป่าห้อยระย้าเกาะตามหน้าผา ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่น สวยงามมาก เก็บภาพแห่งความประทับใจ

12.00 น.

 

รับประทานอาหาร เที่ยง(8)ที่เมืองปากเซ แล้วช้อบปิ้งต่อที่ ตลาดดาวเรือง มีสินค่าให้เลือกมากมาย อาทิ เช่นเครื่องเงินกระเป๋า ผ้าใหมลาว สินค้าอินโดจีน ฯลฯ จากนั้นออกเดินทางกลับสู่ ด่านช่องเม็ก ช้อบปิ้งสินค้าปลอด ภาษีก่อนออกเดินทางกลับ(อิสระอาหารเย็น)
วันที่ห้า     : กรุงเทพมหานคร
05.00 น. คณะเดินทางถึงกรุงเทพมหานครพร้อมความประทับใจจากทีมงาน

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,รองเท้าสวมใส่สบาย,หมวก,ไฟฉาย,ยารักษาโรค,รวมทั้งคนรู้ใจ

อัตราค่าบริการ

จำนวน/ราคา 4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-10 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม
ที่พัก 2 ดาว 9500 บาท 7500 บาท 6000 บาท 700
ที่พัก 3 ดาว 9900 บาท 8000 บาท 6500 บาท 1000
ที่พัก 4 ดาว 10500 บาท 8400 บาท 6900 บาท 1500

ที่พัก 4 ดาว (ระดับดีที่สุดในลาวใต้ได้แก่ โรงแรมจำปาสักแกรนด์ หรือ โรงแรมเอราวัณรีเวอร์ไซต์ โรงแรมแม่โขงพาราไดส์ โรงแรมพูเทวดา)

ที่พัก 3 ดาว (ระดับปานกลาง ได้แก่  โรงแรมจำปาสักพาเลส โรงแรมดอกบัวคู่ โรงแรมคำเจริญ(ตึกใหม่ )

ที่พัก 2 ดาว(โรงแรมคำฟอง โรงแรมคำเจริญ โรงแรมไผ่ถาวร โรงแรมทัดดาวัณ )

 

 คลิ๊ก! ใบจองทัวร์ลาวใต้  ดูรูปรถที่นั่งรถเข้าลาว  แถมหมวกอุ้มรักทัวร์ฟรี!

  

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าทำหนังสือผ่านแดนและค่าธรรมเนียมการข้ามพรมแดนไทย–ลาว
 • ค่ารถยนต์นำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าอาหาร จำนวน 8 มื้อ
 • ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน
 • ค่ามัคคุเทศก์ลาว และพนักงานบริการ
 • ค่าข้าวเหนียวสำหรับตักบาตร
 • ค่าเข้าชมสถานที่และค่าผ่านทาง
 • บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล
 • ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท

 อัตรานี้ไม่รวม

 • บริการเสริมพิเศษวงดนตรี / คาราโอเกะ / วีดีโอ
 • ค่าชุดข้าวเหนียวสำหรับตักบาตร
 • ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7 % หัก ณ. ที่จ่าย3 %
 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าทิปพนักงาน ไกด์ท้องถิ่น พนักงานขันรถ เพื่อเป็นน้ำใจในการบริการ

 วิธีการจอง ทัวร์ เที่ยวลาวใต้ และการโอนเงิน

*การจอง ทัวร์ เที่ยวลาวใต้ กรุ๊ปจอย กรอกรายระเอียดการจองทัวร์ลาวใต้ พร้อมโอนเงินมัดจำท่านละ1,000 บาท

*การจอง ทัวร์เ ที่ยวลาวใต้ กรุ๊ปเหมารถตู้กรอกรายระเอียดการจองทัวร์ลาวใต้ พร้อมโอนเงินมัดจำ 5,000 บาท

*การจอง ทัวร์ เที่ยวลาวใต้ กรุ๊ปเหมารถบัสกรอกรายระเอียดการจองทัวร์ลาวใต้ พร้อมโอนเงินมัดจำ10,000 บาท

โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็กบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4

ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4

ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0

ธนาคารกรุงศรี สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 081-1-67098-2

แล้วส่งใบจองทัวร์ลาวใต้และใบสลิปการโอนเงินมาที่Email:aumlucktour@hotmail.co.th หรือ Fax 045-476199

หลังจากบริษัทได้รับเอกสารแล้ว จะมีใบ confirm ตอบกลับ และก่อนเดินทาง 2 วันจะมีใบเตรียมตัวเดินทาง และพนักงานที่ดูแลคณะติดต่อกลับ

เตรียมเดินทาง ใช้ชื่อจริง-นามสกุลจริงและเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13หลัก หรือ ใช้สำเนาบัตรประชาชนแทนก็ได้ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ส่งสำเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป ชาวต่างชาติใช้สำเนาหน้า PASSPORT (หน้าที่มีรูป)

แล้วส่งหลักฐานการโอนและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th

 **ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง7วัน**

 คลิ๊ก! ใบจองทัวร์ลาวใต้

การเตรียมตัวเพื่อไป เที่ยวลาวใต้
การเตรียมตัวก่อนการเดินทางไป ลาวใต้
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : 
กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบายช่วงหน้าฝนควรจะเตรียมร่มหรือเสื้อกันฝน,หมวก
• หมายเหตุ : รายการทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยสลับสถานที่ท่องเที่ยวก่อน-หลังได้ค่ะ โดยคำนึงถึงสภาพอากาศ
• ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม
• ลาวใต้ เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของลาวทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับเมืองนี้เน้นเที่ยวโบราณสถานและน้ำตกเป็นส่วนใหญ่ มีทั้งน้ำตกที่เกิดจากแม่น้ำโขงและเกิดจากลำธารภูเขา บรรยากาศที่เรียบง่าย ไม่เร่งรีบแข่งกับเวลามากนักและจิตใจอันดีงามของคนลาว

• เล็กน้อยก่อน เที่ยวลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก
1.โปรแกรมทัวร์ เที่ยวลาว เดี๋ยวนี้สบายค่ะ เรื่องภาษาก็สื่อกันรู้เรื่อง
2.การท่องเที่ยวลาว ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับค่ะ
3.การ เที่ยวลาว เป็นทัวร์กึ่งธรรมชาติและวัฒนธรรม
4.ช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบาย หนาวนิดหน่อยค่ะ
5.เส้นทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและล่องเรือ
6.ที่พักที่ลาว : โรงแรมระดับมาตรฐานระดับปานกลางค่ะ มีแอร์ พัดลม ทีวี น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี
7.สำหรับท่านที่ติดหนัง ติดละครหลังข่าว ที่ลาวดูทีวีไทยชัดแจ๋วทุกช่องเลยค่ะ
8.อาหารการกิน : ก็เป็นอาหารแบบไทยภาคกลาง โดยจะเน้นจำพวกผักและปลาเยอะหน่อยค่ะ
9.การใช้จ่ายในประเทศลาว ใช้เงินบาทไทยได้เลยค่ะ มีแค่จุดเล็กๆในส่วนของชาวเขาที่นำสินค้ามาค้าขายให้กับนักท่องเที่ยวที่จะต้องใช้เป็นเงินกีบ

10. อัตราแรกเปลี่ยนเงินกีบ ในขณะนี้ประมาณ 250 – 250 กีบ ต่อ 1 บาท ไทย ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเช็คเป็นรายวันกับทางธนาคารค่ะ

หมายเหตุ ในวันเดินทางอย่าลืม นำ บัตรประชาชน ตัวจริง มาด้วยนะค่ะ

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวใน ลาวใต้
 • น้ำตกคอนพระเพ็ง ลาวใต้ เป็น น้ำตกขนาดใหญ่มีความกว้าง1,200เมตรสูง6-10เมตร(ขึ้นอยู่กับฤดู)มีความสวยงาม และอลังการมาก นักท่องเที่ยวต่างขนานนามว่าเป็น "ไนแองการ่าแห่งเอเชีย"นอกจากนี้บริเวณน้ำตกยังมีสินค้าจำหน่ายมากมายไม่ว่า จะเป็นปลาสดๆจากแม่น้ำโขง สมุนไพรชูกำลัง สินค้าหัตถกรรม ของที่ระลึกมากมาย น้ำตกคอนพระเพ็งห่างจากเมืองปากเซลาวใต้ 156ก.ม.ตามเส้นทางหมายเลข13ใต้ระหว่างทางจะมีจุดแวะเข้าห้องน้ำได้คือที่ บ้านห้วยแม่สัง ห้องน้ำสะอาดและมีอาหารพื้นเมืองจำหน่ายเช่น ส้มหมู เนื้อกวางแดดเดียว ส้มตำ ไก่ย่าง กล้วยปิ้งฯลฯ
 • น้ำตกหลี่ผี ลาวใต้ เป็นอีกน้ำตกหนึ่งที่มีชื่อเสียงของลาวใต้ เป็นลักษณะคล้ายๆแก่ง แต่รุนแรงกว่ามาก การเดินทางเข้าไปชมน้ำตกหลี่ผี ต้องนั่งเรือเข้าไป ลัดเลาะไปตามเกาะต่างๆหรือที่ชาวลาวเรียกว่า"ดอน" บริเวณนี้เขาเรียกว่า"สี่พันดอน" หรือที่หลายๆท่านรู้จักในนาม "มหานที สี่พันดอน"ต่อด้วยรถ5แถว บนเกาะถึงจะได้เห็นความงาม

วัดภู จำปาสัก ลาวใต้ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองจำปาสัก ลาวใต้ มาทางทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากเมืองปากเซ ลาวใต้ 45ก.ม. ปราสาทวัดพู หรือ วัดพู นครจำปาสักได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในอดีตที่ตั้งของวัดพู เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแห่งอารยะธรรมโบราณถึง สมัยด้วยกัน คือ อาณาจักรเจนละในช่วงศตวรรษที่ 6 – 8 ค้น พบจารึกกล่าวถึงการฆ่าคนเพื่อบูชาแด่เทพเจ้า ต่อมาเป็นยุคของอาณาจักรขอมสมัยก่อนเมืองพระนคร ที่เลือกบริเวณนี้เป็นที่สร้างปราสาทหินในราวศตวรรษที่ และสุดท้ายอาณาจักรล้านช้างได้เปลี่ยนเทวาลัยในศาสนาฮินดูให้เป็นวัดในพุทธศาสนานิกายเถรวาท สิ่ง ที่โดดเด่นสะดุดตาแก่ผู้พบเห็นคือภูเขาด้านหลังปราสาทที่ตั้งเด่นตระหง่าน มองเห็นแต่ไกล รูปร่างคล้ายนมของผู้หญิงและคนเกล้ามวยผม ซึ่งเป็นที่มาของชื่อภูผาแห่งนี้ว่าเขานมสาว แต่ชาวบ้านนิยมเรียกภูเกล้ามากกว่า อาณาเขตของปราสาทวัดภู เริ่มต้นจากริมฝั่งแม่น้ำโดยมีบันไดทางขึ้นรถหลั่นกันขึ้นมา ชั้น จนถึงองค์ประธานของปราสาทซึ่งอยู่ชั้นบนสุด นอกเขตวัดมีบารายขนาดใหญ่ ให้ทุกท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก


 

 เปรียบเทียบ


 ความคิดเห็น