ทัวร์ลาวใต้ 3วัน2คืน ราคาถูก เริ่มต้นจากอุบลราชธานี

 

ทัวร์ลาวใต้ สะบายดีปากเซ....ตามรอยหนังดัง
มนต์เสน่ห์แห่งจำปาสัก ลาวใต้
วัดภูจำปาสัก มรดกโลก วัฒนธรรมอันเก่าแก่
ธรรมชาติอันบริสุทธ์ มิตรภาพที่เป็นกันเอง
ความอลังการแห่งสายน้ำตก ท่ามกลางขุนเขา
@ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว สืบสานประเพณีอันเก่าแก่
@ชมความงดงามตระการตาไว้อย่างน่าอัศจรรย์ ที่วัดสิรินธรวราราม(ภูพร้าว) Unseen Thailand "
@ชมน้ำตกคอนพระเพ็ง "ไนแองการ่าแห่งเอเชีย" ความอลังการแห่งสายน้ำตก
@นั่งเรือล่องมหานทีสี่พันดอน ชมน้ำตกหลี่ผี สะพานเก่าฝรั่งเศษ หัวรถจักรไอน้ำ
@ชมสายน้ำตกจากภูเทวดา น้ำตกตาดเยืองท่ามกลางไร่ชากาแฟ
@น้ำตกคู่แฝดตาดฟาน แห่งเมืองปากซองสวิสเซอร์แลนเมืองลาว
@เที่ยวอุทยานบาเจียง ชมน้ำตกตาดผาส้วม หมู่บ้านชนเผ่าจำลอง
@เลือกซื้อของฝากแบบซะใจ! ที่ตลาดดาวเรืองและดิวตี้ฟรีช่องเม็ก

โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก 3 วัน 2 คืน(ไปรถ- กลับรถ) 

รหัส : LT-UBN-032

วันทีหนึ่ง : จ.อุบลราชธานี - ด่านช่องเม็ก - จำปาสัก - ปราสาทวัดพู - ปากเซ      (B/L/D)
08.00น. คณะเดินทางถึง อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ทีมงานอุ้มรักทัวร์ ให้การต้อนรับ คณะเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัว
  รับประทานอาหารเช้าที่(1)ร้านสามชัยกาแฟ ที่ขึ้นชื่อ กาแฟโบราณหอมกรุ่นเสริฟพร้อมปาท่องโก๋จิ้มนม โจ๊กร้อนๆหรือข้าวต้มที่แสนอร่อย อิ่มท้องแล้ว ออกเดินทางเข้าสู่ชายแดน ด่านช่องเม็ก
09.30น. แวะชมความงดงามตระการตาไว้อย่างน่าอัศจรรย์ ที่วัดสิรินธรวราราม(ภูพร้าว)
  Unseen Thailand"ศิลปกรรมต้นไม้เรืองแสง"คือภาพเรืองแสงของประติมากรรมต้นกัลปพฤกษ์ที่ติดอยู่ผนังหลังโบสถ์ หรือต้นไม้สารพัดนึก อยู่ด้านหลังอุโบสถของวัดความมหัศจรรย์ของภาพต้นไม้ที่ค่อยๆ เปล่งแสงสว่างขึ้นสวนทางกับท้องฟ้าที่ค่อยๆ มืดลงยามพลบค่ำ มันเป็นภาพที่ประทับใจจนต้องนำมาบอกต่อ ตัวภาพต้นไม้จะคล้ายกับที่เคยเห็นในวัดเชียทองที่หลวงพระบาง เก็บภาพแห่งความประทับใจ
10.00น. คณะเดินทางถึงด่านช่องเม็กผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเดินทางสูเมืองปากเซ
 

พาคณะนั่งรถชมเมืองปากเซซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของลาวภาคใต้ เข้านมัสการ วัดหลวง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองปากเซด้านหลังจะสามารถมองเห็นแม่น้ำเซโดนและแม่น้ำโขงไหลมาบรรจบกัน ซึ่งเป็นที่มาของคำว่าปากเซ และสามารถมองเห็นสะพานเหล็กเก่าสมัยฝรั่งเศสปกครองลาว

13.00น. พาคณะเดินทางสู่ ปราสาทหินวัดภู ตามถนนตัดใหม่มุ่งหน้าสู่เมืองจำปาสัก อดีตนครหลวงลาวใต้ 
  เพื่อไปชมมรดกโลก ปราสาทหินวัดพู จุดเริ่มต้นของอาณาจักรขอมโบราณ เป็นปราสาทขอมแห่งแรก ลักษณะของปราสาทเป็นเทวสถานขอม คล้ายกับเขาพระวิหาร สร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 12 ในสมัยของพระเจ้ามเหนทรวรมัน ถือว่าเป็นปราสาทหินที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด มีอารยะธรรมโบราณถึง 3 สมัยด้วยกัน คือ อาณาจักรเจนละในช่วงศตวรรษที่ 6 – 8 อาณาจักรขอมสมัยก่อนเมืองพระนคร และสุดท้ายอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งต่อมาก็คือประเทศลาวในปัจจุบัน ปราสาทหินวัดพู หรือ วัดพู นครจำปาสัก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในอดีตที่ตั้งของวัดพู เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแห่งอารยะธรรมโบราณถึง 3 สมัยด้วยกัน คือ อาณาจักรเจนละในช่วงศตวรรษที่ 6 – 8 ค้นพบจารึกกล่าวถึงการฆ่าคนเพื่อบูชาแด่เทพเจ้า ต่อมาเป็นยุคของอาณาจักรขอมสมัยก่อนเมืองพระนคร เป็นที่สร้างปราสาทหินในราวศตวรรษที่ 9 และสุดท้ายอาณาจักรล้านช้างได้เปลี่ยนเทวาลัยในศาสนาฮินดูให้เป็นวัดในพุทธศาสนานิกายเถรวาท ทำเลที่ตั้งสวยงามมาก มี ศยัมภูวลงศิวลึงค์ธรรมชาติ หรือ ศยัมภูวลงค์ โดดเด่นบนยอดเขาลิงคบรรบต ชาวลาวเรียกว่า ภูเก้า ตำนานจีนเรียก ภัทเรศวร เก็บภาพแห่งความภาคภูมิใจ ได้เวลาออกเดินทาง
18.00น. คณะเดินทางถึงเมืองปากเซ รับประทานอาหารเย็น(3)  โรงแรมจำปาสักพาเลส(3ดาว) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง : ปากเซ -ตักบาตรข้าวเหนียว - น้ำตกหลี่ผี - น้ำตกคอนพระเพ็ง (B/L/D)
06.00น. อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าคณะพร้อมร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีสืบทอดจากแก่นในจิตใจยังคงเป็นมนต์ตรา
               

ที่ใครได้พบเห็นจะตราตรึงความเลื่อมใสด้วยใจบริสุทธิ์ที่แท้จริงแสงพระอาทิตย์สีทองกระทบจีวรเหลืองอร่าม เปล่งประกาย ประทับใจไม่แพ้ หลวงพระบาง

07.30น. รับประทานอาหารณ ห้องอาหารของโรงแรม(4)
08.30น. ออกเดินทางสู่ตอนใต้สุดเกือบถึงชายแดนเขมร ถึง น้ำตกคอนพระเพ็ง 
  จุดจอดรถให้คณะชม ต้นไม้มณีโครตที่ชาวลาวเชื่อถือกันว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดบนก้อนหินอยู่ใจกลางน้ำตกคอนพระเพ็ง จากนั้นนั่งรถก๊อปเลียบแม่น้ำโขงเพื่อไปชม น้ำตกคอนพระเพ็ง เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ สัมผัสสายน้ำที่โยนตัวสู่ความ ต่างระดับเบื้องล่าง กระโจนกระทบ โขดหินหลากหลายความงามจนได้สมญานามว่า “ไนแองการ่าแห่งเอเชีย” ไข่มุกแม่น้ำของ พร้อมเรื่องเล่าและประวัติมากมาย เก็บภาพแห่งความประทับใจ
12.00น. รับประทานอาหารที่ ร้านอาหารจันสะหมัย (2) เดินทางต่อ ถึงท่าเรือบ้านนากาสัง 
  นั่งเรือล่องโขง ลัดเลาะเกาะแก่งกลางมหานทีสีทันดร มหานครของพญานาค เกาะน้อยใหญ่นับหมื่นเกาะ ทิวทัศน์ริมฝั่งสวยงามจับใจ ขึ้นฝั่งทที่เกาะ ดอนเดช ต่อด้วยการนั่งรถห้าแถวไปตามเส้นทางรถไฟเก่าผ่าน เกาะดอนคอน สู่ น้ำตกหลี่ผี หรือ น้ำตกสำพะมิตร เป็นสายน้ำที่ไหลมารวมตัวกันพุ่งกระโจนลงตามซอกหิน กว้างกว่า 3 กิโลเมตร ไหลลงสู่ โตเลสาบ ของประเทศเขมร มีเครื่องดักจับปลาของชาวบ้าน ที่เรียกว่า หลี่ ในสมัยสงครามเมื่อชาวบ้านมาทำหลี่ดักปลาไว้พอตอนเช้ามา มาเก็บปลาก็พบจอแต่ซากศพของทหารฝรั่งเศส จึงเป็นที่มาของคำว่า หลี่ผี มีสิ่งปลูกสร้างฝรั่งเศส รถไฟไอน้ำ พระธาตุ พระยาคูขี้หอม เก็บภาพแห่งความระทึกใจ ออกเดินทางกลับสู่เมืองปากเซ
18.30น. รับประทานอาหารที่ร้านอาหารแพคำฟอง (3) เข้าที่พัก
วันที่สาม : น้ำตกตาดเยือง - น้ำตกตาดฟาน - อุทยานบาเจียง - ตลาดดาวเรือง - ด่านช่องเม็ก (B/L/-)
06.00น. สวัสดีตอนเช้ารับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม(7)ออกเดินทางขึ้นเหนือสู่เมืองปากซอง
  เมืองที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปีและอุดมสมบูรณ์ ชม น้ำตกตาดเยื่อง มีความสูงประมาณ 80ม.น้ำตกที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วย กล้วยไม้นานาพันธุ์ ไร่ชา กาแฟเสร็จแล้วเดินทางสู่ น้ำตกตาดฟาน เป็นสายน้ำตกคู่แฝด สูงประมาณ 120 เมตร ตกจากยอดเขาของอุทยานดงหัวสาว ระทึกใจกับความงาม แล้วขึ้นรถออกเดินทางต่อสู่ อุทยานบาเจียง ชม น้ำตกตาดผาส้วม ต่อด้วย หมู่บ้านชนเผ่าจำลอง ที่ได้จัดสร้างแสดงไว้ มีชนเผ่าอาศัยอยู่จริงสามารถช้อบปิ้งผ้าที่ทอจากฝีมือชาวชนเผ่า เพื่อเป็นของฝากของคนที่บ้าน
12.00น. รับประทานอาหาร เที่ยง(8)ที่เมืองปากเซ แล้วช้อบปิ้งต่อที่ ตลาดดาวเรือง 
  มีสินค้าให้เลือกมากมาย อาทิ เช่น เครื่องเงินกระเป๋า ผ้าใหมลาว สินค้าพื้นเมือง สินค้าอินโดจีน ฯลฯออกเดินทางสู่ด่านพรมแดนช่องเม็ก
15.30น. ช้อบปิ้งสินค้าปลอดภาษีก่อนออกเดินทางกลับพร้อมความประทับใจจากทีมงาน
   


  

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ หรือการถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถ
ขอหัก ค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะการเหมาจ่าย

สิ่งที่ควรเตรียมไป -สัมภาระส่วนตัว เช่นเสื้อแขวนยาว,ร่ม,หมวก,ไฟฉาย,ยารักษาโรค,รองเท้าสวมใส่สบายรวมทั้งคนรู้ใจ

**สำหรับ ท่านที่จองทัวร์ลาวใต้กับอุ้มรักทัวร์! ทางเราจะแจ้งเบอร์ไกด์ จุดนัดหมายและการเตรียมตัวเดินทาง ก่อนเดินทาง 3วันครับ และก่อนเดินทาง 3 วัน ทางบริษัทฯจะโทรแจ้งเพื่อนสมาชิกอีกครั้งครับ

อัตราค่าบริการต่อท่าน (ทัวร์ลาวใต้)

จำนวน/ราคา 4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-10 ท่าน
ที่พัก 2 ดาว 8,300 บาท 6,800 บาท 5,300 บาท
ที่พัก 3 ดาว 8,700 บาท 7,200 บาท 5,700 บาท
ที่พัก 4 ดาว 9,100 บาท 7,600 บาท 6,100 บาท
ที่พัก 4 ดาว (ระดับดีที่สุดในลาวใต้ได้แก่ โรงแรมจำปาสักแกรนด์ ภูบาเจียงรุ่งเรือง กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท โรงแรมเอราวัณริเวอร์ไซด์ สะบายดี วัลเล่ย์ รีสอร์ท โรงแรมแสงอารุณ)
ที่พัก 3 ดาว (ระดับปานกลาง ได้แก่  โรงแรมจำปาสักพาเลส โรงแรมจำปาเรสซิเด้นท์ โรงแรมคำเจริญ(ตึกใหม่) โรงแรมดอกบัวคู่โรงแรมพูเทวดา)
ที่พัก 2 ดาว (โรงแรมคำฟอง โรงแรมคำเจริญ โรงแรมไผ่ถาวร โรงแรมทัดดาวัณ )

ดูรูปรถที่นั่งรถเข้าลาว  แถมหมวกอุ้มรักทัวร์ฟรี!

อัตรานี้รวม

-ค่าทำหนังสือผ่านแดน และค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว
-ค่ารถยนต์นำเที่ยวตลอดรายการ
-ค่าอาหาร จำนวน 8 มื้อ
-ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน
-ค่ามัคคุเทศก์ลาว และพนักงานบริการ
-ค่าเข้าชมสถานที่และค่าผ่านทาง
-บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล
-ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-บริการเสริมพิเศษวงดนตรี/คาราโอเกะ/วีดีโอ
-ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7 %หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
-ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
-ค่า ทิปพนักงาน ไกด์ พนักงานขันรถ เป็นน้ำใจ

หลักฐานที่ต้องใช้ในทัวร์ เที่ยวลาวใต้
ชื่อ-นามสกุลจริง และเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13หลัก
เด็กใช้สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย1นิ้ว 2 รูป

วิธีการจอง ทัวร์ เที่ยวลาวใต้ และการโอนเงิน

*การจอง ทัวร์ เที่ยวลาวใต้ กรุ๊ปจอย กรอกรายระเอียดการจองทัวร์ลาวใต้ พร้อมโอนเงินมัดจำท่านละ1,000 บาท

*การจอง ทัวร์เ ที่ยวลาวใต้ กรุ๊ปเหมารถตู้กรอกรายระเอียดการจองทัวร์ลาวใต้ พร้อมโอนเงินมัดจำ 5,000 บาท

*การจอง ทัวร์ เที่ยวลาวใต้ กรุ๊ปเหมารถบัสกรอกรายระเอียดการจองทัวร์ลาวใต้ พร้อมโอนเงินมัดจำ10,000 บาท

*แล้วส่งใบจองทัวร์ลาวใต้และใบสลิปการโอนเงินมาที่ Email:aumlucktour@hotmail.co.th หรือ Fax 045-476199

*หลังจากบริษัทได้รับเอกสารแล้ว จะมีใบ confirm ตอบกลับ

ก่อนเดินทาง2วัน จะมีใบเตรียมตัวเดินทาง และพนักงานที่ดูแลคณะติดต่อกลับ

การจองทัวร์ เที่ยวลาวใต้ และการโอนเงินมัดจำ

รายละเอียดในการโอนเงิน เพื่อความสะดวกของลูกค้า ทางบริษัททำการเปิดบัญชีไว้ 3 ธนาคารด้วยกัน

ชื่อบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง

     ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหารบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 786-0-17096-3

     ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็กบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4

     ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4

     ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0

     ธนาคารกรุงศรี  สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 081-1-67098-2

     ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th

เตรียมเดินทาง ใช้ชื่อจริง-นามสกุลจริงและเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13หลักหรือ ใช้สำเนาบัตรประชาชนแทนก็ได้ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ส่งสำเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป ชาวต่างชาติใช้สำเนาหน้า PASSPORT (หน้าที่มีรูป)

แล้วส่งหลักฐานการโอนและใบจองทัวร์มาที่แฟ็กซ์045-476199หรือEmail:aumlucktour@hotmail.co.th
ส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง

คลิ๊ก! ใบจอง ทัวร์ลาวใต้

การเตรียมตัวเพื่อไปเที่ยวลาวใต้ 
การเตรียมตัวก่อนการเดินทางไปลาวใต้
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
ช่วงหน้าฝนควรจะเตรียมร่มหรือเสื้อกันฝน,หมวก
• หมายเหตุ : รายการทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยสลับสถานที่ท่องเที่ยวก่อน-หลังได้ค่ะ โดยคำนึงถึงสภาพอากาศ
• ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม
ลาวใต้ เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของลาวทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับเมืองนี้เน้นเที่ยวโบราณสถานและน้ำตก
เป็นส่วนใหญ่ มีทั้งน้ำตกที่เกิดจากแม่น้ำโขงและเกิดจากลำธารภูเขา บรรยากาศที่เรียบง่าย ไม่เร่งรีบแข่งกับเวลามากนักและจิตใจอันดีงามของคนลาว

 เล็กน้อยก่อนเที่ยวลาวใต้ ปากเซจำปาสัก
1.โปรแกรมทัวร์เที่ยวลาว เดี๋ยวนี้สบายค่ะ เรื่องภาษาก็สื่อกันรู้เรื่อง
2.การท่องเที่ยวลาว ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับค่ะ
3.การเที่ยวลาว เป็นทัวร์กึ่งธรรมชาติและวัฒนธรรม
4.ช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบาย หนาวนิดหน่อยค่ะ
5.เส้นทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและล่องเรือ
6.ที่พักที่ลาว : โรงแรมระดับมาตรฐานระดับปานกลางค่ะ มีแอร์ พัดลม ทีวี น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี
7.สำหรับท่านที่ติดหนัง ติดละครหลังข่าว ที่ลาวดูทีวีไทยชัดแจ๋วทุกช่องเลยค่ะ
8.อาหารการกิน : ก็เป็นอาหารแบบไทยภาคกลาง โดยจะเน้นจำพวกผักและปลาเยอะหน่อยค่ะ
9.การ ใช้จ่ายในประเทศลาว ใช้เงินบาทไทยได้เลยค่ะ มีแค่จุดเล็กๆในส่วนของชาวเขาที่นำสินค้ามาค้าขายให้กับนักท่องเที่ยวที่จะ
ต้องใช้เป็นเงินกีบเงินกีบ

10. อัตราแรกเปลี่ยนเงินกีบ ในขณะนี้ประมาณ 250 – 259 กีบ ต่อ 1 บาท ไทย ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเช็คเป็นรายวันกับทางธนาคารค่ะ

หมายเหตุ ในวันเดินทางอย่าลืม นำ บัตรประชาชน ตัวจริง มาด้วยนะค่ะ

ทัวร์ ลาวใต้ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นการเที่ยวต่างประเทศที่มีราคาไม่แพง และยังเดินทางสะดวกสบายง่ายต่อการเดินทาง ไม่ยุ่งยากครับ สำหรับประเทศลาวเป็นประเทศที่มีการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมได้อย่างเหนียวแน่น เป็นการปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน บ่อยครั้งที่เห็นวัยรุ่นลาวใส่ผ้าซิ้นเข้าวัดทำบุญ ตรงกันข้ามกับเมืองไทยที่ไม่มีให้เห็นแล้ว และธรรมชาติที่ลาวยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้ต้นน้ำลำธารอีก ด้วย

สำหรับเว็บไซต์ http://www.aumlucktour.com/ ขอ ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเดินทางท่องเที่ยวลาว กับเราทีมงานมืออาชีพและที่สำคัญทีมงานเราคือคนในพื้นที่ ที่จะคอยดูแลทุกท่านด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีครับ โปรแกรม ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก หลี่ผี คอนพะเพ็ง ปราสาทหินวัดภู โปรแกรม ทัวร์หลวงพระบาง เที่ยวหลวงพระบาง วังเวียง ถ้ำจัง ถ้ำติ่งน้ำตกตาดกวางสี วัดเชียงทอง พระธาตุภูสี