ทัวร์ลาว ทัวร์ลาวใต้ ไป กลับ 1 วัน

 @ มนต์เสน่ห์จำปาสัก ลาวใต้

@ ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ มิตรภาพที่เป็นกันเอง

@ ความอลังการแห่งสายน้ำตก ท่ามกลางขุนเขา

โปรแกรม ทัวร์ลาว ทัวร์ลาวใต้ เมืองปากซอง ไป - กลับ

07.00 น.    รับคณะที่ด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองข้ามด่านช่องเม็ก สู่ ด่านวังเต่า

ของประเทศลาว ออกเดินทางสู่เมืองปากเซ ข้ามสะพานมิตรภาพ ลาว - ญี่ปุ่น สู่เมืองปากเซ แขวงจำปาสักออกเดินทางขึ้นเขาสู่เขตหนาวของลาวใต้ ที่รู้จักกันในชื่อเมืองปากซอง เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดปี สองข้างทางเต็มไปด้วยพันธุ์พืชนานา ชนิด ไม่ว่าจะเป็น ชา กาแฟพืชเศรษฐกิจหลายหลายชนิด เข้าชม น้ำตกตาดเยือง เป็น สายน้ำจากภูเขาเทวดาที่ใสสำอาด ตกจากหน้าผาสูงชันลดหลั่นกันไป มีกล้วยไม้ห้อยตาหน้าผาซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์สวยงามยิ่งนัก ต่อด้วยการเข้าชมน้ำตกคู่แฝด น้ำตกตาดฟาน ที่ ตกจากยอดเขาอุทยานแห่งชาติดงหัวสาว สู่เหวลึกกว่า 120 กิโลเมตร ระทึกใจกับความงามที่ได้เพียงยืนมองยากที่จะหาที่เปรียบเปยได้ ได้เวลาออกเดินทางสู่ อุทยานบาเจียง เจริญสุข เดินชมบรรยากาศหลากหลายชมความงามของ น้ำตกตาดผาส้วม ชมแท่งหินธรรมชาติวางตั้งเป็นฝาผนังคล้ายฝีมือของมนุษย์เก็นภาพแห่งความประทับใจ แล้วเดินต่อ เข้าชม หมู่บ้านชนเผ่าจำลอง ที่จัดแสดงไว้ มีชาวชนเผ่าต่างๆอาศัยอยู่จริง มีการทอผ้าพื้นเมืองฝีมือชาวชนเผ่านั้นเองวางจำหน่ายอยู่ สามารถซื้อเป็นของฝากได้ แล้วออกเดินทางต่อสู่เมืองปากเซ

12.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหาร นั่งรถชม เมืองปากเซ เมืองที่ใหญ่ที่สุดในสี่แขวงลาวใต้

ชมตึกเก่าสมัยฝรั่งเศษปกครองลาวแล้วเข้าช้อบปิ้งที่ ตลาดดาวเรือง มีสินค้ามากมาย อาทิเช่น กระเป๋า เครื่องเงิน ฯลฯได้เวลาออกเดินทางสู่ด่านพรมแดนช่องเม็ก ช้อบปิ้งสินค้าปลอดภาษี และสินค้าพื้นเมืองลาว

16.00 .     ออกเดินทางกลับ ถึง ด่านพรมแดนช่องเม็ก ซื้อของฝาก สินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี มากมาย ได้เวลา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ออกเดินทางกลับพร้อมความประทับใจจากทีมงาน

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย,      ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ

 อัตราค่าบริการ ณ ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ใช้รถลาว

จำนวน 8-9 ท่าน รถตู้ 17-20 ท่าน รถตู้ 2 คัน 21-29 ท่าน รถบัส

30-45 ท่าน รถบัส

รับ-ส่ง ด่านช่องเม็ก 1,700 1,600 1,500 1,300

*เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ลดครึ่งราคา

อัตรานี้รวม        

- ค่าทำหนังสือผ่านแดน และค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว
- ค่าอาหาร  จำนวน 1 มื้อ
- ค่ามัคคุเทศก์ลาว และพนักงานบริการ
- ค่าเข้าชมสถานที่และค่าผ่านทาง
- บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล
- ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม   

- บริการเสริมพิเศษวงดนตรี / คาราโอเกะ  / วีดีโอ
- ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ 
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ค่า ทิปพนักงาน ไกด์ พนักงานขันรถ เป็นน้ำใจ

วิธีการจองทัวร์เที่ยวลาว
วิธี การจองทัวร์เที่ยวลาวใต้ โอนมัดจำเพียงกรุ๊ปละ 5,000 บาท เท่านั้นสำหรับรถตู้ 10,000 บาทสำหรับรถโค๊ช VIP ส่วนที่เหลือสามารถนำไปชำระในวันเดินทาง
คำแนะนำในการจองทัวร์เที่ยวลาว
ควร จองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)

การจองทัวร์เที่ยวลาวใต้ และการโอนเงิน
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาปรึกษาที่084-5135577หรือส่งเมลล์มาที่
aumlucktour@hotmail.co.th  เพื่อสอบถามรายละเอียด

รายละเอียดการโอนเงิน เพื่อความสะดวกของลูกค้าทางบริษัทได้เปิดบัญชีไว้ 3 ธนาคาร ท่านสามารถโอนเงินเข้า
   

บัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง
* ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4

* ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4

 * ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0 

 หลักฐานที่ต้องใช้ในทัวร์เที่ยวลาวใต้

 ชื่อ-นามสกุลจริง และเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13หลัก  ด็กใช้สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย1นิ้ว 2 รูป

 

โปรแกรมทัวร์

 

 

ทัวร์เวียดนามกลาง,เที่ยวเวียดนามใต้,ทัวร์เวียดนามเหนือ,ทัวร์ลาวใต้,เที่ยวลาวใต้,ทัวร์ลาวเวียงจันทร์,วังเวียง,ทัวร์พม่า,ทัวร์สิบสองปันนา,จีน,ทัวร์หลวงพระบาง,ทัวร์เขมร,ทัวร์มาเลเซีย,ทัวร์สิงคโปร์,ทัวร์จีน

 

กลุ่มคำถามเที่ยวลาวที่ต้องการคำตอบ

 

ถาม

ทัวร์ลาวใต้ คือทัวร์ไปบริเวณไหน

 

ตอบ คำว่าลาวใต้ที่แท้จริงคือ ลาวภาคใต้หรือลาวตอนใต้ ซึ่งมีอยู่ 4 แขวง ด้วยกันคือ แขวงสาละวัน แขวงเซกอง แขวงอัตตาปือ และแขวงจำปาสัก ซึ่งโปรแกรมทัวร์ลาวใต้แต่ละทัวร์จะอยู่ที่แขวงจำปาสักเท่านั้น และส่วนมากก็จะพักที่ตัวเมืองปากเซ เพราะการเที่ยวจำปาสักเข้าง่ายไม่ต้องมีพาสปอร์ตก็เข้าได้ครับ. 

ถามทัวร์ลาวใต้ ทางเครื่องบิน

 

ตอบ เครื่องบินบินตรงลาวใต้จะไม่มีครับ ต้องมาลงที่อุบลราชธานีแล้วค่อยต่อรถเข้าลาวใต้แทนมีหลายสายการบิน         คลิ๊กดูตารางการบินที่ http://www.aumlucktour.com/default.asp?content=mpagedetail&id=4587             

 

ถาม

 

 

ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน

 

ตอบเป็นโปรแกรมทัวร์มาตรฐานเที่ยวลาวใต้เที่ยวครบ ไม่เหนื่อยสิ่งที่แตกต่างคือการบริการของทัวร์  

 

ถาม

 

ทัวร์ลาวใต้ ปากเซคือทัวร์ไปบริเวณใหน                                                                    

ตอบตอบ คำว่าลาวใต้ที่แท้จริงคือ ลาวภาคใต้หรือลาวตอนใต้ ซึ่งมีอยู่ 4 แขวง ด้วยกันคือ แขวงสาละวัน แขวงเซกอง แขวงอัตตาปือ และแขวงจำปาสัก ซึ่งโปรแกรมทัวร์แต่ละทัวร์จะอยู่ที่แขวงจำปาสักเท่านั้น และส่วนมากก็จะพักที่ตัวเมืองปากเซ เพราะการเที่ยวจำปาสักเข้าง่ายไม่ต้องมีพาสปอร์ตก็เข้าได้ครับ.

ถาม ทัวร์ลาวใต้ต้องแลกเงินลาวใหม

 

ตอบไม่ต้องแลกค่ะเพราะที่ลาวใต้เขารับเงินบาททุกที่ค่ะ

 

การเตรียมต้วเพื่อไปเที่ยวลาวใต้
การเตรียมตัวก่อนการเดินทางไปลาวใต้

• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
ช่วงหน้าฝนควรจะเตรียมร่มหรือเสื้อกันฝน,หมวก
• หมายเหตุ : รายการทัวร์ลาวใต้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยสลับสถานที่ท่องเที่ยวก่อน-หลังได้ค่ะ โดยคำนึงถึงสภาพอากาศ
• ข้อมูลท่องเที่ยวลาวใต้เพิ่มเติม
• ลาวใต้ เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของลาวทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับเมืองนี้เน้นเที่ยวโบราณสถานและน้ำตกเป็นส่วนใหญ่ มีทั้งน้ำตกที่เกิดจากแม่น้ำโขงและเกิดจากลำธารภูเขา บรรยากาศที่เรียบง่าย ไม่เร่งรีบแข่งกับเวลามากนักและจิตใจอันดีงามของคนลาว

• เล็กน้อยก่อนเที่ยวลาวใต้ ปากเซจำปาสัก
1.โปรแกรมทัวร์เที่ยวลาว เดี๋ยวนี้สบายค่ะ เรื่องภาษาก็สื่อกันรู้เรื่อง
2.การท่องเที่ยวลาว ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับค่ะ
3.การเที่ยวลาว เป็นทัวร์กึ่งธรรมชาติและวัฒนธรรม
4.ช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบาย หนาวนิดหน่อยค่ะ
5.เส้นทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและล่องเรือ
6.ที่พักที่ลาว : โรงแรมระดับมาตรฐานระดับปานกลางค่ะ มีแอร์ พัดลม ทีวี น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี
7.สำหรับท่านที่ติดหนัง ติดละครหลังข่าว ที่ลาวดูทีวีไทยชัดแจ๋วทุกช่องเลยค่ะ
8.อาหารการกิน : ก็เป็นอาหารแบบไทยภาคกลาง โดยจะเน้นจำพวกผักและปลาเยอะหน่อยค่ะ
9.การใช้จ่ายในประเทศลาว ใช้เงินบาทไทยได้เลยค่ะ มีแค่จุดเล็กๆในส่วนของชาวเขาที่นำสินค้ามาค้าขายให้กับนักท่องเที่ยวที่จะ ต้องใช้เป็นเงินกีบเงินกีบ
10. อัตราแรกเปลี่ยนเงินกีบ ในขณะนี้ประมาณ 250 – 259 กีบ ต่อ 1 บาท ไทย ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเช็คเป็นรายวันกับทางธนาคารค่ะ
หมายเหตุ ในวันเดินทางอย่าลืม นำ บัตรประชาชน ตัวจริง มาด้วยนะค่ะ

 

โปรแกรมทัวร์

 

ทัวร์เวียดนามกลาง,เที่ยวเวียดนามใต้,ทัวร์เวียดนามเหนือ,ทัวร์ลาวใต้,เที่ยวลาวใต้,ทัวร์ลาวเวียงจันทร์,วังเวียง,ทัวร์พม่า, ทัวร์สิบสองปันนา,จีน,ทัวร์หลวงพระบาง,ทัวร์เขมร,ทัวร์มาเลเซีย,ทัวร์สิงคโปร์,ทัวร์จีน

ทัวร์ลาวใต้ อุบล, ทัวร์ลาวใต้ 5,500, ทัวร์ลาวใต้โดยเครื่องบิน, ทัวร์ลาวใต้ 1 วัน, ทัวร์ลาวใต้ pantip เที่ยวลาวลาวใต้, ลาวใต้ pantip, ลาวใต้ ปากเซ, ลาวใต้ไปเอง, ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน, ลาวใต้ แผนที่, ลาวใต้จากอุบล, ลาวใต้ จำปาสัก, ลาวใต้ รีวิว เที่ยวลาวเที่ยวลาวใต้, เที่ยวลาวใต้ด้วยตนเอง, เที่ยวลาวใต้ pantip, เที่ยวลาวใต้ราคาถูก, เที่ยวลาวใต้ ปากเซ, เที่ยวลาวใต้ 2 วัน 1 คืน, เที่ยวลาวใต้เอง, เที่ยวลาวใต้ 1 วัน, เที่ยวลาวใต้ไปเอง, เที่ยวลาวใต้คนเดียว, เที่ยวลาวใต้เดือนไหนดี เที่ยวลาวทัวร์ลาวใต้ อุบล, ทัวร์ลาวใต้ 5,500, ทัวร์ลาวใต้โดยเครื่องบิน, ทัวร์ลาวใต้ 1 วัน, ทัวร์ลาวใต้ pantip เที่ยวลาวลาวใต้, ลาวใต้ pantip, ลาวใต้ ปากเซ, ลาวใต้ไปเอง, ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน, ลาวใต้ แผนที่, ลาวใต้จากอุบล, ลาวใต้ จำปาสัก, ลาวใต้ รีวิว เที่ยวลาวเที่ยวลาวใต้, เที่ยวลาวใต้ด้วยตนเอง, เที่ยวลาวใต้ pantip, เที่ยวลาวใต้ราคาถูก, เที่ยวลาวใต้ ปากเซ, เที่ยวลาวใต้ 2 วัน 1 คืน, เที่ยวลาวใต้เอง, เที่ยวลาวใต้ 1 วัน, เที่ยวลาวใต้ไปเอง, เที่ยวลาวใต้คนเดียว, เที่ยวลาวใต้เดือนไหนดี เที่ยวลาว